Betingelser for leje af udstyr

Lejeperioden for partyteltet

 • Lejeperioden er kun i den tidsperiode, der er aftalt.
 • Overskrides perioden uden aftale kan ny leje opkræves.

Betingelser for reservering af et partytelt

 • Udstyret bookes i vores webshop eller ved at sende en forespørgsel.
 • Du får en accept 1-3 dage efter bookingen i webshoppen.
 • Du vil såfremt bookingen er mulig modtage en ny ordre bekræftelse, hvor din rabat er tilføjet.
 • Ønsker du/I at ændre i bestillingen, henviser vi til at det kun gøres én gang og senest 10 dage før arrangementet.
 • Faktura fremsendes ca. 8 dage før festens dato og betales senest dagen før opsætning/levering/udlevering.

Betingelser for betaling

 • Faktura betales senest dagen før opsætning/levering/udlevering.

Partytelte inkl. opsætning, nedtagning og rengøring

 • Opsætningen sker på et plant anvist sted ifølge aftale.
 • Der skal være mærket op til partyteltet, hvis lejer er forhindret i at være hjemme.
 • Der skal kunne køres indenfor 30 meter af opsætnings stedet.
 • Der skal være mulighed for kørsel med en vogn på 1 meters bredde fra bil til opsætnings sted.
 • Er der længere end 30 meter til opsætnings stedet, og lejer har bestilt en festpakke, forventes det at lejer selv stiller med 2 hjælpere, der kan give en hånd med at få bragt alt udstyret på plads.
 • Gaardens Teltudlejning hæfter kun for eventuelle skader påført materiellet under opsætning og nedtagning af udlejer selv.
 • Lejer hæfter for eventuelle skader på det lejede materiel i alle andre tilfælde.
 • Partyteltet opstilles eller nedtages ikke ved kraftig blæst.

Partytelte generelt

 • Der må ikke opsættes klistermærker eller klæbes med tape på teltdugen.
 • Der må ikke grilles i teltene eller indenfor en afstand af 5 meter.
 • Der må ikke bruges olielamper eller fakler inden i teltene.
 • Hvis dette ikke overholdes må der påregnes et mindste gebyr på kr. 500,00 pr. time til rengøring.

Anvendelse

 • Alt materiel skal opbevares beskyttet for snavs og fugt mm.
 • Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept.
 • Hvis der er fejl eller mangler meddeles dette omgående pr. telefon til Gaardens Teltudlejning før ibrugtagelse.
 • Varerne skal leveres i samme rengjorte stand, som de blev modtaget.
 • Teltene skal være rene.
 • Gulvet skal være fejet, vasket og rengjort.

Afbestilling

 • Afbestilling skal foretages senest 14 dage før den bestilte dato, ellers betales depositummet ikke tilbage.

Erstatninger/forsikring:

 • Lejer er ansvarlige overfor mangler eller beskadigelse af materiel overfor Gaardens Teltudlejning.
 • Det er lejers eget ansvar at oplyse om skjulte kabler og rør inden for en omkreds af 2 meter omkring teltet.
 • Gaardens Teltudlejning fralægger sig ethvert ansvar for skader på kabler og rør.

Levering

 • Jeg henter selv (Slettensvej 55, 5270 Odense N, Hal 6)
 • Levering af tilbehør mindre end 25 km væk = 300,- (tur/retur)
 • Levering af tilbehør mere end 25 km væk = 500 ,- (tur/retur)
 • Levering af telt mm. mindre end 25 km væk = 500,- (tur/retur)
 • Levering af telt mm. mere end 25 km væk = 700 ,- (tur/retur)
 • Levering udenfor Fyn (Prisen beregnes)

Lyskæder og gasovne

 • Der må under ingen omstændigheder ændres på det lejede udstyr.
 • Gasovene må under ingen omstændigheder varme ind på dugen.
 • Det er livsfarligt at ændre på fatningerne på lyskæderne samt der er erstatningspligt.
 • Der må ej heller ændres på gasovnene.

Vi er altid glade for at kunne rådgive og vejlede omkring vores materiel og korrekt opsætning uden ekstra omkostninger for dem.