Betingelser for leje af udstyr

Lejeperioden for partyteltet

 • Lejeperioden er kun i den tidsperiode, der er aftalt.
 • Overskrides perioden uden aftale kan ny leje opkræves.
Partytelt på Stige Ø

Betingelser for reservering af et partytelt

 • Udstyret bookes i vores webshop eller ved at sende en forespørgsel.
 • Du får en accept 1-3 dage efter bookingen i webshoppen.
 • Du vil såfremt bookingen er mulig modtage en ny ordre bekræftelse.
 • Ønsker du/I at ændre i bestillingen, henviser vi til at det kun gøres én gang og senest 10 dage før arrangementet.
 • Faktura fremsendes ca. 8 dage før festens dato og betales senest dagen før opsætning/levering/udlevering.

Betingelser for betaling

 • Faktura betales senest dagen før opsætning/levering/udlevering.

Partytelte inkl. opsætning, nedtagning og rengøring

 • Opsætningen sker på et plant anvist sted ifølge aftale.
 • Der skal være mærket op til partyteltet, hvis lejer er forhindret i at være hjemme.
 • Der skal kunne køres indenfor 30 meter af opsætnings stedet.
 • Der skal være mulighed for kørsel med en vogn på 1 meters bredde fra bil til opsætnings sted.
 • Er der længere end 30 meter til opsætnings stedet, og lejer har bestilt en festpakke, forventes det at lejer selv stiller med 1-2 hjælpere, der kan give en hånd med at få bragt alt udstyret på plads.
 • Gaardens Teltudlejning hæfter kun for eventuelle skader påført materiellet under opsætning og nedtagning af udlejer selv.
 • Lejer hæfter for eventuelle skader på det lejede materiel i alle andre tilfælde.
 • Partyteltet opstilles eller nedtages ikke ved kraftig blæst.

Partytelte generelt

 • Der må ikke opsættes klistermærker eller klæbes med tape på teltdugen.
 • Der må ikke grilles i teltene eller indenfor en afstand af 5 meter.
 • Der må ikke bruges olielamper eller fakler inden i teltene.
 • Hvis dette ikke overholdes må der påregnes et mindste gebyr på kr. 500,00 inkl. moms pr. time til rengøring.

Anvendelse

 • Alt materiel skal opbevares beskyttet for snavs og fugt mm.
 • Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept.
 • Hvis der er fejl eller mangler meddeles dette omgående pr. telefon til Gaardens Teltudlejning før ibrugtagelse.
 • Varerne skal leveres i samme rengjorte stand, som de blev modtaget.
 • Teltene skal være rene.
 • Gulvet skal være fejet, vasket og rengjort.

Afbestilling

 • Afbestilling skal foretages senest 14 dage før den bestilte dato.

Erstatninger/forsikring:

 • Lejer er ansvarlige overfor mangler eller beskadigelse af materiel overfor Gaardens Teltudlejning.
 • Det er lejers eget ansvar at oplyse om skjulte kabler og rør inden for en omkreds af 2 meter omkring teltet.
 • Gaardens Teltudlejning fralægger sig ethvert ansvar for skader ved manglende information vedr. kabler, rør ol. i jorden.

Lyskæder og gasovne

 • Der må under ingen omstændigheder ændres på det lejede udstyr.
 • Gasovnene må under ingen omstændigheder varme ind på dugen.
 • Det er livsfarligt at ændre på fatningerne på lyskæderne samt der er erstatningspligt.
 • Der må ej heller ændres på gasovnene.

Levering

 • Jeg henter selv (Svendborgvej 473, 5792 Årslev)
 • Levering af tilbehør mindre end 25 km væk = 300,- (tur/retur)
 • Levering af tilbehør mere end 25 km væk (Prisen beregnes)
 • Levering af telt mm. mindre end 25 km væk = 500,- (tur/retur)
 • Levering af telt mm. mere end 25 km væk (Prisen beregnes)
 • Levering udenfor Fyn (Prisen beregnes)

Alt udstyr skal bookes ved at sende en forespørgsel.

Følg og like os på Facebook

Vi er altid glade for at kunne rådgive og vejlede omkring vores materiel og korrekt opsætning uden ekstra omkostninger for dem.